Warunki korzystania

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej icecasinopl.click (zwanej dalej 'Serwisem'). Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu.

Postanowienia ogólne

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa podczas korzystania z Serwisu.

2. Serwis ma charakter informacyjny i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie udostępnionych danych.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkowników.

Warunki korzystania

1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania do Serwisu.

3. Zabrania się naruszania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania działań wykrywanych jako nadużycia, spam czy niezgodne z obowiązującym prawem.

Odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, w tym utraty danych, awarii systemu lub niedostępności Serwisu.

2. Serwis może zawierać odnośniki do stron trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Serwis gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.